Pravi naslov za kadrovske rešitve

Odpravnina

Delavcu pripada odpravnina

  • v nekaterih primerih redne odpovedi s strani delodajalca in prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas
  • v primeru izredne odpovedi z njegove strani
  • ob upokojitvi

Kdaj delavcu pripada odpravnina?

Kadar mu delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi:

  • iz poslovnega razloga
  • iz razloga nesposobnosti
  • iz razloga nezmožnosti za opravljanje dela zaradi invalidnosti
  • zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela; delodajalec je dolžan izplačati odpravnino samo v primeru, da je bil delavec pred opravljanjem poskusnega dela pri delodajalcu že zaposlen (na primer na drugem delovnem mestu) in ima pri delodajalcu vsaj 1 leto delovne dobe.

V nekaterih primerih je delavec upravičen do odpravnine tudi ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi s hkratno ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi.

Kadar delavcu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, vendar ne v vseh primerih. Na sledeči povezavi več o odpravnini pri prenehanju pogodbe za določen čas.

Kadar delavec sam izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. V tem primeru mu pripada še odškodnina najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

Kadar se delavec upokoji. Na sledeči povezavi več o odpravnini ob upokojitvi.

Višine odpravnin

V zakonu so določene višine in osnove za izračun odpravnin. Višja odpravnina je lahko določena v kolektivni pogodbi, splošnem aktu ali pogodbi o zaposlitvi. Odpravnina ob upokojitvi je lahko v kolektivni pogodbi dejavnosti določena tudi drugače (to je manj).

 

Odpravnine glede na načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi (PoZ)

Obvezno glej še posebnosti, izjeme, omejitve oziroma pogoje, pod katerimi so (niso) delavci v posameznih primerih upravičeni do odpravnin.

 

način prenehanja PoZ
upravičenost do odpravnine 
višina odpravnine
(izražena v deležu od osnove)
osnova za izračun odpravnine

… za določen čas

da

(vrsta izjem!)

1/5 osnove (v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj)

1/5 osnove + sorazmerni del za vsak mesec dela (v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za več kot eno leto)

povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas

… s sporazumom

ne

/

/

… s sporazumom in upokojitev

da

(najmanj 5 let pri delodajalcu)

2 povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma 2 povprečni mesečni plači delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje

obvezno glej še KP!

/

redna odpoved s strani delavca

ne

/

/

redna odpoved s strani delavca in upokojitev

da

(najmanj 5 let pri delodajalcu)

2 povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma 2 povprečni mesečni plači delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje

obvezno glej še KP!

/

izredna odpoved s strani delavca

da

1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let)

1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let)

1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let)

+

odškodnina najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka

obvezno glej še KP!

 

 

 

povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo

 

 

 

redna odpoved s strani delodajalca – poslovni razlog

da

(posebnosti pri odpovedi s ponudbo nove pogodbe)

1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let)

1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let)

1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let)

obvezno glej še KP!

 

 

povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo

 

 

 

redna odpoved s strani delodajalca – razlog nesposobnosti

da

(posebnosti pri odpovedi s ponudbo nove pogodbe)

1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let)

1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let)

1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let)

obvezno glej še KP!

 

 

povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo

 

 

 

redna odpoved s strani delodajalca –  krivdni razlog

ne

/

/

redna odpoved s strani delodajalca –  razlog nezmožnosti

da

(posebnosti pri odpovedi s ponudbo nove pogodbe)

1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let)

1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let)

1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let)

obvezno glej še KP!

 

 

povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo

 

 

 

redna odpoved s strani delodajalca –

zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

da

(samo, če je pri delodajalcu že 1 leto zaposlen!)

1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let)

1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let)

1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let)

obvezno glej še KP!

 

 

povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo

 

 

 

redna odpoved v stečajnem postopku ali postopku prisilne likvidacije

da

 

1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let)

1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let)

1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let)

obvezno glej še KP!

 

 

povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo

 

 

 

redna odpoved v prisilni poravnavi

da

 

1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let)

1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let)

1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let)

obvezno glej še KP!

 

 

povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo

 

 

 

redna odpoved v drugih primerih prenehanja delodajalca

da

 

1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let)

1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let)

1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let)

obvezno glej še KP!

 

 

povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo

 

 

 

izredna odpoved s strani delodajalca

ne

/

/

OPOZORILO: potrebno je preveriti tudi določila kolektivnih pogodb (dejavnostnih in podjetniških), splošnih aktov delodajalca in konkretnih pogodb o zaposlitvi.

VIR:

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila 2013. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij